• ISPM-15 (International Standards for Phytosanitary Measures No. 15), bitki sağlığı açısından küresel standartları belirleyen bir uluslararası standarttır. Bu standart, ahşap ambalaj malzemelerinin (örneğin paletler, kütükler, tahtalar) uluslararası taşımacılıkta kullanılmasını düzenler.
  • ISPM-15 standartları, ahşap ambalaj malzemelerinin böcek ve diğer zararlı organizmaların taşınmasını sınırlamak ve yayılmasını önlemek amacıyla uygulanır. Bu standartlar, ahşap ambalaj malzemelerinin uygun bir şekilde ısıl işleme veya kimyasal işleme tabi tutulmasını ve belirli koşullarda işaretlenmesini gerektirir.
  • Özellikle, ISPM-15 standartlarına uygun ahşap ambalaj malzemeleri, içinde bulundukları ülkeden ihracat yaparken veya diğer ülkelerden ithalat yaparken karantina veya diğer bitki sağlığı kontrollerinde daha kolay kabul edilir. Bu standartlar, küresel ticarette ahşap ambalaj malzemelerinin güvenliği ve bitki sağlığı açısından kritik bir rol oynamaktadır.